Responsive image

O nas


dr. Mihajlo Maćešić, dr. dent. med., spec. pedontolog

Diplomiral je na Stomatološki fakulteti Univerze u Zagrebu. V času študija se je ukvarjal z raziskovalnim delom in je bil nagrajen z nagrado Univerze v Zagrebu. Na Stomatološki fakulteti v Zagrebu je končal podiplomski študij za znanstveno izpopolnjevanje iz stomatologije. Na Medicinski fakulteti v Zagrebu je opravil podiplomski študij iz medicinske mikrobiologije in z magistrsko nalogo dosegel akademski naslov magistra medicinskih znanosti na področju medicine. Delal je kot raziskovalec v programu znotraj projekta št. 62 SIZ-a V., z naslovom »Nastanek in razvoj pogostih kroničnih, degenerativnih in tumorskih bolezni«. Projekt je bil realiziran na Zavodu za dentalno antropologijo na Stomatološki fakulteti v Zagrebu. Aktivno je sodeloval kot raziskovalec pri projektu šifra 3-02-383, ki ga je finančno podprlo Ministrstvo za znanost in tehnologijo Republike Hrvaške. Na Stomatološki fakulteti v Zagrebu je zagovarjal doktorsko disertacijo in postal doktor medicinskih znanosti na področju stomatologije. Disertacija je bila opravljena na Zavodu za dentalno antropologijo v sklopu znanstvenega projekta z naslovom »Posebnosti kraniofacialnega kompleksa pri gonadni disgenezi in moškem hermafroditizmu« (projekt št. 1.08.03.02.10.). V Krki, tovarni zdravil, je opravljal dela strokovno-znanstvenega sodelavca, poleg tega je delal kot znanstveni sodelavec v centru za raziskovanje, razvoj in kontrolo kvalitete stomatoloških izdelkov ICN-inštituta. Sodeloval je tudi v skupini, ki je izpopolnjevala oziroma razvijala popolnoma nove proizvode na področju preventivnega in otroškega zobozdravstva. Bil je eden od ustanoviteljev in tajnik znanstvene ICN-revije »Stomatologija danas«. Na Stomatološki fakulteti v Beogradu je končal specializacijo iz preventivnega in otroškega zobozdravstva. Poleg rednega dela v zobni ambulanti v ZD Krško je velik del prostega časa posvetil delu na raziskovalnih projektih (Projekt vrednotenja posameznih metod fluoridacije z namenom preprečitve kariesa pri šolski mladini v sodelovanju s prof. dr. Rošinovom – Zavod za farmakologijo Stomatološke fakultete v Zagrebu). Za potrebe tega projekta je oblikoval poseben preventivno-stomatološki karton, ki ga je avtoriziral v hrvaški avtorski agenciji z zaporedno številko 02-2516. Redno se udeležuje raznih mednarodnih kongresov in seminarjev, kjer kot aktivni sodelavec predstavlja znanstvena dela v obliki predavanja in posterjev. Svoja znanstvena in strokovna dela je objavil v številnih mednarodnih priznanih časopisih. V Register znanstvenih delavcev Ministrstva za znanost Republike Hrvaške je vpisan z zaporedno številko 156595. Od leta 2005 dela v zasebni zobni ambulanti, ki se nahaja v prostorih ZD Krško.

Barbara Sintič, zobozdravstvena asistentka

Končala je šolo za tehnika zdravstvene nege v Novem mestu. Po končanem polletnem praktičnem usposabljanju za zobozdravstveno asistentko (v sklopu projekta, ki ga je delno financirala Evropska unija) in po opravljenem izpitu je pridobila NPK za zobozdravstveno asistentko. Pridobila je certifikat iTOP basic (individualni Trening Oralne Profilakse). Redno se udeležuje strokovnih seminarjev.

MEDIJI O NAS

Intervju za strokovni časopis »Medicina danes«.